Informacje prawne

Polityka Prywatności

ARTESS zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta ARTESS i użytkownika serwisów oraz czasopism należących do ARTESS obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie http://artess.pl/content/33-polityka-prywatnosci

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: ARTESS nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/ użytkowników swoich serwisów i czasopism. 

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów, nie prenumerować czasopism należących do ARTESS oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez ARTESS. 


Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisów nalezacych do ARTESS możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych. 

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Nie podanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

 

Subskrypcja bezpłatnych czasopism

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych czasopism należących do ARTESS wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. 

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej e-zinu. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi numer czasopisma. Imię pozwala ARTESS zwracać się do czytelników po imieniu. 
Zamawianie usług i produktów

Zamawianie usług i produktów oferowanych przez ARTESS wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone. 

W przypadku płatności za pomocą karty kredytowej obsługe klienta przejmuje eCard. W tym przypadku tylko system eCard zna i jest odpowiedzialny za dane podane w jego formularzach. Formularze eCard znajdują się na jego serwerze i są szyfrowane odpowiednimi technologiami.

 

Niezapowiedziane Wiadomości

ARTESS zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. 

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości ARTESS rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów ARTESS. 

Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych ATRESS. 

Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

 

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane na serwisach należących do ARTESS przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. ARTESS nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

 

Inne formularze

Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do ARTESS i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez ARTESS nie podlegają Polityce Prywatności.

 

 Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i czasopismach należących do ARTESS. 

W przypadku pytań proszę pisać:
biuro@artess.pl


Pomysł i wdrożenie

Licencja:

Ten sklep został wykonany przy użyciu PrestaShop™ - oprogramowanie na licencji Open Software License (OSL) v. 3.0.